Privacybeleid

Inleiding
Met dit privacybeleid informeren we u over de verwerking van uw persoonsgegevens en de gegevensbeschermingsclaims en -rechten waarop u recht heeft op grond van artikel 13 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG): 
Om te beginnen met een belangrijk feit: we zullen uw e-mailadres nooit aan derden verkopen - beloofd. We zullen uw gegevens enkel delen met derde partijen waarmee u uitdrukkelijk instemt dat ze worden gedeeld. We nemen uw recht op privacy ernstig en willen dat u zich comfortabel voelt bij het gebruik van ons platform (website, apps of andere digitale diensten). Dit privacybeleid behandelt persoonlijk identificeerbare informatie (hieronder "Gegevens" genoemd) die door ons kan verzameld worden op onze site. Dit beleid is niet van toepassing op andere entiteiten die we niet bezitten of controleren of personen die niet onze werknemers, agenten of onder onze controle zijn. Neem de tijd om onze Algemene voorwaarden te lezen. 
 
1. Verwerking van Gegevens
Uw gegevens worden verwerkt door TourRadar GmbH, Kärntner Ring 5-7 Top 201-203, Wenen 1010, Oostenrijk.
De functionaris voor gegevensbescherming bij TourRadar GmbH is de heer Alberto Azambuja en u kunt via e-mail contact met hem opnemen via privacy@tourradar.com
TourRadar GmbH verwerkt uw persoonsgegevens die we van u ontvangen in het kader van onze zakelijke relatie. De informatie en gegevens over u zijn noodzakelijk voor het beheer van uw bestelling / uw boeking en bijkomende diensten. 
Persoonsgegevens omvatten uw persoonlijke gegevens (bv. naam, adres, contactgegevens, nationaliteit). Daarnaast kan het gaan om bestel- / boekingsgegevens (bv. betaalopdrachten), gegevens uit de naleving van onze contractuele verplichting (bv. verzekeringsgegevens), advertentie- en documentatiegegevens (bv. browsergegevens), registergegevens, beeld- en geluidsgegevens (bv. telefoongesprekken), informatie uit uw elektronische communicatie met ons (bv. cookies) evenals gegevens om te voldoen aan wettelijke vereisten. 
Houd er rekening mee dat uw gebruikersnaam, e-mailadres of andere zaken die u doorgeeft op deze site uw echte naam of andere persoonlijk identificeerbare informatie kunnen bevatten en dus kunnen verschijnen op deze site. Zoals veel platforms kunnen we ook automatisch algemene informatie ontvangen die is opgenomen in onze serverlogbestanden zoals uw IP-adres en cookie-informatie. Hieronder vindt u informatie over hoe reclame op deze site kan weergegeven worden (of helemaal niet). TourRadar gebruikt een betalingsgateway van derden, Braintree genaamd, om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke en gevoelige creditcardinformatie veilig opgeslagen wordt. Uw creditcardgegevens worden NIET opgeslagen op TourRadar, in plaats daarvan wordt uw informatie veilig opgeslagen en versleuteld met Braintree. Braintree is volledig PCI-DSS-compatibel en om informatie uit te wisselen tussen TourRadar en Braintree gebruiken we een 256bit SSL-certificaat van Amazon. Eenvoudig gezegd betekent dit dat wanneer u uw creditcardgegevens op TourRadar opslaat of bijwerkt, deze gegevens veilig worden opgeslagen in de volledig beveiligde kluizen van Braintree om ervoor te zorgen dat uw informatie niet gebruikt kan worden door derden met slechte bedoelingen.
TourRadar en zijn medewerkers kunnen uw kaarthouderinformatie niet bekijken aangezien Braintree uw creditcardgegevens inkort. U kunt uw creditcardinformatie toevoegen, bijwerken of verwijderen wanneer u maar wilt; reiziger moet uw instellingenpagina bezoeken en operatoren moeten uw facturatiepagina bezoeken.
 
2. Gebruik van Gegevens, doeleinden en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking
We verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en de Oostenrijkse wet op gegevensbescherming (Datenschutzgesetz) voor de doeleinden en op de rechtsgrondslag hieronder beschreven:
Toestemming gegeven op grond van artikel 6 punt 1 a) AVG, als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken. Elke gegeven toestemming kan te allen tijde met toekomstig effect ingetrokken worden. Naleving van contractuele verplichtingen op grond van artikel 6 punt 1 b) AVG, aangezien de verwerking van 
uw persoonsgegevens uitgevoerd wordt voor het orderbeheer / uw boeking en de uitvoering van uw bestellingen en alle activiteiten die nodig zijn voor de werking en het beheer van een reisbemiddelaar. 
Naleving van wettelijke verplichtingen op grond van artikel 6 punt 1 c) AVG, aangezien de verwerking van persoonsgegevens nodig kan zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen volgens de Oostenrijkse federale belastingwet (BAO) en het Oostenrijkse handelswetboek (UGB). 
Voor de bescherming van legitieme belangen op grond van artikel 6 punt 1 f) AVG kunnen, indien nodig, in het kader van belangenafweging van ons of een derde partij, gegevens worden verwerkt, door ons of door een derde partij, die verdergaan dan de eigenlijke naleving van het contract, om legitieme belangen te beschermen
(voor zover u geen bezwaar gemaakt hebt tegen het gebruik van uw gegevens op grond van artikel 21 AVG) bv. 
directe klantenbenaderingsprocedures en beoordeling en optimalisatie van behoefteanalyse, reclame of markt- en opinieonderzoek, telefoongesprekken (bv. klantenondersteuning, klachten);
raadpleging van en gegevensuitwisseling met kredietbureaus voor de identificatie van wanbetalingsrisico's; 
maatregelen voor bedrijfsvoering en ontwikkeling van diensten en producten; 
maatregelen ter bescherming van werknemers, klanten en eigendom; 
maatregelen voor vervolging.
We kunnen Gegevens gebruiken om uw gebruikerservaring op deze site aan te passen en te verbeteren en om contact op te nemen met u. We zullen ons inspannen opdat uw Gegevens niet aan derden worden verstrekt tenzij:
(i) anders bepaald in dit privacybeleid; 
(ii) we uw toestemming verkrijgen, zoals wanneer u kiest voor opt-in of opt-out voor het delen van Gegevens; 
(iii) een dienst die op onze site aangeboden wordt de interactie met een derde partij vereist of geleverd wordt door een derde partij, bij wijze van voorbeeld een application service provider (ASP); (iv) op grond van een juridische procedure of wetshandhaving; 
(v) we constateren dat uw gebruik van deze site in strijd is met dit beleid, de algemene voorwaarden, andere gebruiksrichtlijnen of zoals redelijkerwijs noodzakelijk geacht wordt door ons om onze wettelijke rechten en/of eigendom te beschermen; 
(vi) of (vi) deze site gekocht wordt door een derde partij, waarbij die derde partij de Gegevens op dezelfde manier kan gebruiken als wij kunnen zoals uiteengezet in dit beleid. Wanneer u ervoor kiest om links die op onze site verschijnen te gebruiken om andere platforms te bezoeken, dan raden we u aan om het privacybeleid te lezen dat op die sites verschijnt. 
 
3. Ontvangers van Gegevens
We geven uw gegevens door aan de touroperator die de door u geboekte tour gaat uitvoeren. 
Uw gegevens kunnen dus worden doorgegeven aan een partij gevestigd buiten de EU (een "derde land"), als de touroperator die u kiest in een derde land woont en / of de tour plaatsvindt in een derde land. 
We garanderen niet dat de omvang van gegevensbescherming in een derde land hetzelfde beschermingsniveau bereikt als binnen de EU. Door een touroperator in een derde land / een tour die plaatsvindt in een derde land te kiezen, bent u zicht bewust van het feit dat de overdracht van persoonsgegevens naar een derde land noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract tussen u en TourRadar GmbH en / of de uitvoering van precontractuele maatregelen die genomen zijn op uw verzoek (op grond van artikel 49 punt 1 b) AVG en / of noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een contract dat in uw belang gesloten is tussen TourRadar GmbH en de touroperator (op grond van artikel 49 punt 1 c) AVG. 
We delen persoonsgegevens met reclamepartners, waaronder uw e-mailadres, als onderdeel van de marketing van onze diensten via derden (om ervoor te zorgen dat relevante reclameboodschappen getoond worden aan de juiste doelgroep). We streven ernaar om enkel e-mailadressen in gehashte vorm te delen om het matchen van uw e-mailadres met een bestaande klantendatabase mogelijk te maken, zodat uw e-mailadres niet gebruikt kan worden voor andere doeleinden. 
 
4. Gegevensopslagperiodes
TourRadar GmbH verwerkt uw persoonsgegevens voor de duur van de gehele zakelijke relatie (van het aangaan, uitvoeren tot het beëindigen van het contract) en bovendien volgens de wettelijke bewaar- en documentatieverplichtingen, die voortvloeien uit het Oostenrijkse handelswetboek (UGB) en de Oostenrijkse federale belastingwet (BAO). De wettelijke verjaringstermijnen - in sommige gevallen tot 30 jaar - volgens het Oostenrijkse Algemeen Burgerlijk Wetboek (ABGB) moeten in acht genomen worden voor de gegevensopslagperiode. 
 
5. Beschermingsrechten
Volgens hoofdstuk III AVG heeft u het recht om informatie over uw gegevens te verkrijgen of om de verwerking ervan te beperken of te corrigeren, te verwijderen, het recht van bezwaar tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Bovendien heeft u het recht om een gegeven toestemming te allen tijde met toekomstig effect in te trekken. 
Voor zover de gegevensverwerking gewettigd is door artikel 6 punt 1 f) AVG heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens op grond van artikel 21 AVG. 
U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar volgend adres: privacy@tourradar.com of per telefoon via één van de nummers die vermeld staan op onze contactpagina.
Klachten kunnen gestuurd worden naar de Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit (Österreichische Datenschutzbehörde), www.dsb.gv.at.
 
6. Cookies
Zoals veel platforms plaatsen en gebruiken we cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, zoals het bewaren van uw persoonlijke instellingen. Er kunnen reclameboodschappen op ons platform verschijnen en als dit het geval is, kunnen ze cookies op uw computer plaatsen en er toegang toe krijgen en dit is onderworpen aan het privacybeleid van de partijen die de reclameboodschappen leveren. Lees het TourRadar-cookiebeleid
 
7. Kinderen
We staan niet toe dat personen die achttien jaar of jonger zijn lid worden van deze site. 
 
8. Uw accountgegevens bewerken of verwijderen
We bieden u de mogelijkheid om de informatie in uw account te bewerken door u aan te melden op uw account. U kunt de verwijdering van uw gebruikersaccount aanvragen door contact op te nemen met ons. Inhoud of andere gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt hebt en die niet in uw gebruikersaccount zijn opgenomen, zoals berichten die kunnen verschijnen op onze forums, kunnen naar onze keuze blijven staan op onze site, zelfs al is uw gebruikersaccount verwijderd. Zie onze Algemene voorwaarden.
 
9. Wijzigingen in dit privacybeleid
We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen in dit beleid aanbrengen zonder kennisgeving. 
 
10. GEEN GARANTIE
Hoewel dit privacybeleid onze normen voor het onderhoud van Gegevens vermeldt en we inspanningen doen om hieraan te voldoen, zijn we niet in staat om deze normen te garanderen. Er kunnen factoren buiten onze controle zijn die kunnen leiden tot openbaarmaking van gegevens. Als gevolg hiervan wijzen we alle garanties of verklaringen af met betrekking tot onderhoud of geheimhouding van Gegevens. 
 
11. Contactgegevens
Als u vragen heeft over dit beleid of ons platform, neem dan gerust contact met ons op.