TourRadar Algemene Voorwaarden

Inleiding

Bijgewerkt: September 1st, 2021

 
TourRadar GmbH, gevestigd in Wenen, Oostenrijk ("TourRadar"), exploiteert een website onder www.tourradar.com (inclusief bijbehorende social media-kanalen en mobiele applicaties, gezamenlijk het “Platform”) waar reisaanbieders (“ Operators") pakketreizen in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302 kunnen aanbieden, promoten, op de markt brengen en verkopen aan gebruikers en geregistreerde gebruikers van het Platform (de "Reiziger" of "u"). Reizigers kunnen het Platform ook gebruiken om Operators en hun tours te evalueren en te vergelijken, deel te nemen aan wedstrijden, beoordelingen te schrijven en te genieten van andere gerelateerde aanbiedingen (samen "TourRadar Services"). 
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle TourRadar Services en regelen de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van het Platform door de Reiziger. 
 

 • Als uw woonplaats of bedrijfszetel zich in de Europese Economische Ruimte (“EER”) of het Verenigd Koninkrijk bevindt, is uw gebruik van het Platform onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden voor Europese Gebruikers.
 • Voor Reizigers met een woonplaats of bedrijfszetel in Australië is het gebruik van het Platform onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden voor Australië.
 • Voor Reizigers met een woonplaats of bedrijfszetel in Canada is het gebruik van het Platform onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden voor Canada
 • Voor Reizigers met een woonplaats of bedrijfszetel in alle andere rechtsgebieden is het gebruik van het Platform onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden voor de VS.


Door toegang te krijgen tot en browsen en gebruik van het Platform, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Lees deze algemene voorwaarden en ons privacybeleid aandachtig door.

A) Gebruiksvoorwaarden van het Platform

 1. TourRadar beheert het Platform, waarop operators reisdiensten kunnen aanbieden en verkopen, zoals meerdaagse reizen, cruises, avontuurlijke reizen, luxe reizen en andere reisactiviteiten (individueel of gezamenlijk "Reisavonturen")
   
 2. De TourRadar Services zijn uitsluitend voor personen van 18 jaar of ouder. Iedere toegang tot of gebruik van het Platform door iedereen jonger dan 18 jaar is uitdrukkelijk verboden. Door toegang te krijgen tot een gebruik van de Services en het Platform, garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent.
   
 3. Als u optreedt namens een bedrijf of een andere rechtspersoon, garandeert u dat u wettelijk gerechtigd bent deze voorwaarden in hun naam te accepteren.
   

Verboden gedrag

 1. TourRadar Services zijn alleen beschikbaar voor particulier, niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan om inhoud, informatie, software, producten of diensten die beschikbaar zijn op ons Platform te verkopen, door te verkopen, te hergebruiken of commercieel te gebruiken.
   
 2. Bovendien is het verboden om:

  • Bots, crawlers, scrapers of andere geautomatiseerde middelen (naast het geautoriseerde gebruik van onze API) te gebruiken om toegang te krijgen tot of interactie te hebben met het Platform of om in het algemeen gegevens of inhoud te verzamelen die geen verband houden met uw boeking. 
  • Bestaande beveiligings- of technologische barrières omzeilen die het Platform en de inhoud ervan beschermen. 
  • De website en het platform te ontsleutelen, decompileren, reverse-engineeren of kopiëren.
  • Het Platform en de goede werking ervan op een andere manier in gevaar te brengen of te beschadigen.


Inhoud en intellectuele eigendom

 1. TourRadar kan, naar eigen goeddunken, u toestaan om tekst, illustraties, afbeeldingen, video of ander materiaal ("Inhoud") op het Platform en via de TourRadar Services te plaatsen, uploaden, publiceren, indienen of verzenden. Door Inhoud beschikbaar te stellen, gaat u ermee akkoord dat TourRadar de Inhoud op het Platform mag gebruiken, met name voor promotiemateriaal en publicaties. Hierbij verleent u aan TourRadar een wereldwijde, onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om de Inhoud voor het bovengenoemde doel openbaar weer te geven of anderszins te gebruiken. TourRadar claimt geen eigendomsrechten op dergelijke inhoud en niets in deze voorwaarden wordt geacht de rechten te beperken die u mogelijk hebt om de inhoud te gebruiken en te exploiteren.
   
 2. U erkent en gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle inhoud die u beschikbaar stelt op het platform of via de TourRadar Services. Dienovereenkomstig verklaart en garandeert u dat: (a) u ofwel de enige en exclusieve eigenaar bent van alle inhoud of dat u alle rechten, licenties, toestemmingen en vrijgaven hebt die nodig zijn om TourRadar de rechten op dergelijke inhoud te verlenen, zoals overwogen onder deze voorwaarden; en (b) noch de inhoud, noch uw plaatsing, upload, publicatie, indiening of verzending van de inhoud of TourRadar's gebruik van de inhoud (of een deel daarvan) op, via of door middel van de Services octrooien, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, morele rechten of andere eigendoms- of intellectuele eigendomsrechten, of publiciteits- of privacyrechten van derden zal schenden, misbruiken of overtreden, of zal resulteren in een schending van toepasselijke wet- of regelgeving.
   
 3. Het is niet toegestaan om Inhoud te uploaden of in te dienen die (i) illegaal, pornografisch, haatzaaiend, obsceen of lasterlijk is; (ii) commerciële inhoud bevat, met name advertenties of marketing voor andere goederen of diensten (iii) inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van anderen (iv) virussen, malware, trojaanse paarden of andere besmette bestanden bevat. TourRadar is niet verplicht om enige Inhoud voor gebruik te controleren. Inhoud die deze clausule schendt, kan onmiddellijk en zonder kennisgeving worden geblokkeerd of verwijderd.
   


Opzegging

 1. TourRadar en geregistreerde gebruikers kunnen het gebruikscontract op elk moment met onmiddellijke ingang beëindigen. Stuur een e-mail naar privacy@tourradar.com en we zullen uw account verwijderen.
   
 2. In geval van beëindiging is TourRadar niet verplicht om enige inhoud die door de Reiziger op het Platform is geplaatst te verwijderen of terug te zetten.
   
 3. Rechten en verplichtingen van bestaande Reisavonturen worden door een dergelijke beëindiging niet aangetast.

B) Voorwaarden voor Reisavonturen - De rol van TourRadar

 1. De aan u aangeboden combinatie van reisdiensten zijn pakketreizen in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302.
  U profiteert dus van alle EU-rechten die op pakketreizen van toepassing zijn. De Operator is volledig verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het pakket als geheel.
  Bovendien moet de Operator, zoals wettelijk vereist, bescherming hebben om uw betalingen terug te betalen en, indien vervoer in het reispakket is inbegrepen, om uw repatriëring te verzekeren in het geval dat hij insolvent wordt.
  Meer informatie over de belangrijkste rechten onder Richtlijn (EU) 2015/2302 vindt u hier.
   
 2. De Reisavonturen worden naar eigen inzicht en verantwoordelijkheid onafhankelijk door de Operators gecreëerd, aangeboden en uitgevoerd. TourRadar treedt uitsluitend op als handelsagent voor de Operators. TourRadar is geen Operator, noch een aanbieder van Reisavonturen, noch een vertegenwoordiger of gemachtigde van een Operator, noch een verzekeraar. TourRadar zal geen transport-, tour- of reisdiensten bezitten, verkopen, doorverkopen, voorzien, leveren, beheren of controleren en treedt niet op als agent voor de Reizigers.
   
 3. TourRadar heeft geen controle over het gedrag van Operators, Reizigers en andere gebruikers van het platform.
   
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de Reiziger om op het moment van de reis in het bezit te zijn van een geldig reisidentificatiebewijs samen met het eventueel benodigde visum. De Reiziger is tevens verantwoordelijk voor de naleving van de geldende gezondheidseisen en aanbevolen of verplichte vaccinaties.
   


Sluiten van een contract, documenten & informatie

 1. Reisavonturen worden rechtstreeks geboekt bij de respectievelijke Operator. De huidige voorwaarden van Operators zijn van toepassing.
   
 2. Door op "Nu boeken" te klikken, brengt u een bindend bod uit op het geselecteerde Reisavontuur bij de betreffende Operator. Het contract voor het Reisavontuur wordt gesloten wanneer de Operator uw bod accepteert (“Boeking”). In dat geval komt de overeenkomst rechtstreeks tot stand tussen de Reiziger en de Operator. De contracttekst en uw boekingsgegevens worden door TourRadar opgeslagen om de contractuele relatie te verwerken.
   
 3. De Operators zullen een boekingsverzoek binnen 24 tot 72 uur bevestigen of afwijzen, gedurende welke tijd uw bod bindend is. Zodra de boekingstransactie is afgerond (inclusief succesvolle (aan)betaling), ontvangt de Reiziger per e-mail een boekingsbevestiging met een samenvatting van het contract.
   
 4. Boeking op aanvraag: In bepaalde omstandigheden wordt u geïnformeerd dat een boeking "op aanvraag" is (wat meestal het geval is bij Reisavonturen die kort voor aanvang van de reis worden geboekt). In dit geval heeft de Operator tot 5 werkdagen nodig om ervoor te zorgen dat alle onderdelen van het Reisavontuur kunnen worden bevestigd. Bij een dergelijke Boeking op aanvraag is de Reiziger aan zijn aanbod gebonden totdat de Operator de boeking al dan niet aanvaardt. De annulerings- en betalingsvoorwaarden van de Operators zijn van toepassing vanaf het moment van uw aanvraag. Als het verzoek wordt geaccepteerd, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Als de Operator uw verzoek niet kan bevestigen, ontvangt u een volledige terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.
   
 5. Speciale verzoeken van de Reiziger zijn vrijblijvend, zolang deze niet door de Operator zijn bevestigd. TourRadar zal speciale verzoeken en vragen van de Reiziger doorsturen naar de Operator. Een bindende prestatieverplichting is echter alleen beschikbaar na bevestiging door de betreffende Operator.
   


Uw verantwoordelijkheden 

 1. Wanneer u gebruik maakt van de TourRadar Services, verbindt u zich ertoe om alle vereiste persoonlijke informatie tijdig, volledig en waarheidsgetrouw te verstrekken. In het bijzonder zult u vooraf informatie verstrekken over alle omstandigheden en beperkingen die van invloed zijn op de uitvoering van de diensten door TourRadar en de Operator (bijv. speciale behoeften zoals voedselintolerantie, beperkte mobiliteit of gezondheidstoestand).
   
 2. Reizigers die voor zichzelf of namens derden (zoals medereizigers) via het Platform een boeking maken, worden geacht de opdrachtgever te zijn en, bij gebreke van enige andere verklaring, de verplichtingen te aanvaarden die voortvloeien uit hun gebruik van het Platform onder deze voorwaarden. Door de TourRadar Services voor zichzelf of anderen te gebruiken, stemt de Reiziger ermee in om die anderen op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden. De Reiziger aanvaardt dat hij verantwoordelijk is voor alle boekingen en reisreserveringen gemaakt door iemand onder zijn controle. De Reiziger garandeert dat alle informatie die hij direct of indirect via derden verstrekt waar, volledig en nauwkeurig is en dat de Reiziger geen onbegeleide minderjarige is. Elke verkennende, manipulatieve, speculatieve, valse of frauduleuze boeking (aanvraag) is zonder beperking verboden.
   
 3. De Reiziger verbindt zich ertoe om alle contractuele documenten die door middel van de TourRadar Services worden verzonden (bijv. reiscontract, boekingsbevestiging, vouchers) te controleren op feitelijke juistheid en volledigheid (spelfouten, bijv. naam, geboortedatum, speciale reisvereisten) en om eventuele herkenbare fouten of defecten in de activiteit van TourRadar onmiddellijk te melden.
   
 4. Reizigers met beperkte mobiliteit, zwangere Reizigers en Reizigers die speciale medische zorg nodig hebben, moeten TourRadar ten minste 48 uur voor aanvang van de reis op de hoogte stellen van hun speciale behoeften.
   
 5. Reizigers moeten elke vermeende contractbreuk onmiddellijk melden, zodat de betreffende Operator in staat kan worden gesteld om elke non-conformiteit die met redelijke inspanning kan worden verholpen, snel op te lossen. De Reiziger wordt geadviseerd om eventuele klachten schriftelijk in te dienen met behulp van de TourRadar Services en in het bijzonder de Boekingsbeheerpagina. Indien de Reiziger ontbrekende conformiteit niet meldt, kan dit nadelig zijn voor de Reiziger. De loutere melding van ontbrekende conformiteit alleen leidt niet tot wettelijke verplichtingen aan de kant van TourRadar of de Operator.
   
 6. De Reiziger is verplicht de contractueel overeengekomen vergoedingen tijdig te betalen en zal TourRadar vrijwaren en schadeloos stellen voor eventuele schade veroorzaakt door vertraging.
   
 7. De Reiziger dient TourRadar onverwijld op de hoogte te stellen in het geval hij betalingen ontvangt die voortvloeien uit vorderingen tot schadevergoeding of prijsverlaging als gevolg van contractbreuk.
   


Betalingen

 1. Indien van toepassing en beschikbaar, bieden bepaalde Operators de mogelijkheid om Boekingen (geheel of gedeeltelijk en zoals vereist volgens het betalingsbeleid van de Operator) tijdens het Boekingsproces aan de Operator te betalen door middel van veilige online betaling (allemaal voor zover aangeboden en ondersteund door uw bank). Voor bepaalde producten en diensten faciliteert TourRadar (via externe betalingsverwerkers) de betaling van het relevante product of dienst (d.w.z. de betalingsfaciliteringsservice) voor en namens de Operator (TourRadar treedt nooit op als de geregistreerde handelaar). De betaling wordt veilig verwerkt van uw creditcard/betaalkaart of bankrekening naar de bankrekening van de Operator via een externe betalingsverwerker. Elke door ons gefaciliteerde betaling voor en namens, en overgedragen aan de Operator, zal in elk geval een betaling van (een deel van) de boekingsprijs door u van het betreffende product of dienst vormen ter definitieve afrekening van dergelijke (gedeeltelijke) opeisbare prijs en u kunt dergelijke betaalde gelden niet terugvorderen.
   
 2. TourRadar behoudt zich het recht voor om de Reiziger zelf of via een aanbieder van betalingsdiensten bijzonder voordelige betalingsopties (bijv. termijnbetalingsmodellen) aan te bieden. Als u akkoord gaat, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden die zijn gespecificeerd en gecommuniceerd door TourRadar of de aanbieder van betalingsdiensten.
   


Reisannuleringen en restituties

 1. Indien de Operator de gevraagde Boeking niet bevestigt of indien een Operator een bestaande Boeking annuleert, worden alle autorisaties die op de (credit)kaart van de Reiziger zijn gedaan automatisch opgeheven en/of worden alle bedragen die via een andere betaalmethode zijn geïnd, binnen 14 dagen aan de Reiziger terugbetaald.
   
 2. Zodra de Operator een Boeking bevestigt, zijn de annulerings- en betalingsvoorwaarden van de Operator van toepassing. Lees de belangrijke informatie op de Boekingsdetailpagina, Boekingsbeheerpagina en in uw boekingsbevestiging met betrekking tot de Algemene voorwaarden van de Operator zorgvuldig door. Elke annulering moet worden gedaan via de TourRadar Services (boekingsbeheerpagina).
   
 3. Klachten en claims van de Reiziger in verband met Reisavonturen worden door de Operators afgehandeld via de TourRadar Services.
   


Belangrijke informatie over verzekeringen voor pakketreizen

 1. Bij het ruim van tevoren boeken van Reisavonturen kunnen er onvoorziene dingen gebeuren. TourRadar raadt alle Reizigers aan om de volgende verzekeringen af te sluiten die geen deel uitmaken van een Reisavontuur:

  • Annuleringsverzekering om het financiële risico bij annulering door de Reiziger voor vertrek te minimaliseren.
  • Reisonderbrekingsverzekering om het financiële risico bij een reisonderbreking door de Reiziger na vertrek te minimaliseren
  • Adequate ziektekostenverzekering

C) TourRadar-beloningsprogramma's

Friends With Benefits 

 1. Indien van toepassing, stelt het Friends with Benefits-programma van TourRadar u als Reiziger in staat om TourRadar-reistegoeden te verdienen voor vrienden die momenteel geen TourRadar-account hebben en die nog nooit eerder bij TourRadar hebben geboekt (de "Nieuwe Gebruiker"), op voorwaarde dat ze een gekwalificeerde Boeking maken met TourRadar. Leden van het partnerprogramma van TourRadar mogen niet tegelijkertijd reistegoeden verzamelen via hun uitnodigingslink. Om reistegoeden te verzamelen en in te wisselen, moet u een TourRadar-account met een goede reputatie hebben. Om reistegoeden te verdienen verwijst u Nieuwe gebruikers door hen uw persoonlijke uitnodigingslink te sturen, beschikbaar in uw ledengedeelte op het Platform. U kunt uw unieke uitnodigingslink ook via e-mail en sociale media delen met vrienden en familie. U mag uw persoonlijke link niet delen op openbare forums of couponsites. Als u dit doet, is dit een schending van deze algemene voorwaarden en kan TourRadar uw account beëindigen. Schendingen van deze algemene voorwaarden kunnen ook leiden tot verlies van de tegoeden op uw account. TourRadar behoudt zich het recht voor om de uitgifte van reistegoeden te annuleren, in te trekken of anderszins te voorkomen bij enig vermoeden van fraude of misbruik van dit programma en hoeft geen details of uitleg te geven.
   
 2. Als de nieuwe gebruiker op uw unieke uitnodigingslink klikt (of uw uitnodigingscode invoert) en rechtstreeks boekt bij TourRadar met uw aangegeven korting (5% tenzij anders vermeld), zal TourRadar het aangegeven bedrag (5% tenzij anders vermeld) van de boekingswaarde van uw vrienden bijschrijven naar uw TourRadar-account, op de dag dat uw vriend het Reisavontuur boekt. U moet zijn aangemeld bij uw TourRadar-account om uw reistegoed te gebruiken. Deze credits kunnen worden gebruikt om elk Reisavontuur te boeken via TourRadar. Reistegoeden worden niet gerestitueerd. Bij annulering van een boeking door de Reiziger worden eventueel voor de boeking gebruikte credits niet terugbetaald.
   
 3. TourRadar behoudt zich het recht voor om het Friends With Benefits-programma (of een deel daarvan) op elk moment tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten. TourRadar is niet aansprakelijk jegens u in het geval van enige wijziging, opschorting of stopzetting van dit programma. Reistegoeden kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of equivalenten. De promocodes en reistegoeden van TourRadar kunnen niet worden toegepast op bestaande bevestigde boekingen.
   


Andere reistegoeden 

 1. TourRadar kan naar eigen goeddunken reistegoeden verstrekken als onderdeel van het beloningsprogramma van TourRadar. Deze reistegoeden zijn gebaseerd op het Reisavontuur dat u boekt en kunnen worden bijgeschreven op uw TourRadar-account. Deze tegoeden kunnen op dezelfde basis worden gebruikt als hierboven beschreven voor het Friends with Benefits-programma.
   


Promotiecodes

 1. TourRadar kan naar eigen goeddunken af en toe promotiecodes aanbieden. Tenzij anders vermeld hebben zij een vervaltermijn van 30 dagen vanaf de uitvoering van het aanbod. Promotiecodes kunnen alleen worden gebruikt voor boekingen op dezelfde basis als hierboven beschreven voor het Friends with Benefits-programma. Er kan slechts één promotiecode per boeking worden ingewisseld en deze kunnen niet worden gecombineerd met reistegoeden.
   

D) Algemene bepalingen

Aansprakelijkheid

 1. TourRadar is niet aansprakelijk voor lichte nalatigheid. Deze aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing in geval van frauduleuze opzet, in geval van lichamelijk letsel of persoonlijke schade, voor het schenden van garanties en voor vorderingen die voortvloeien uit productaansprakelijkheid. TourRadar is niet aansprakelijk voor overmacht (cybercriminaliteit, aardbevingen, pandemieën, overstromingen, etc.).
   
 2. TourRadar is als tussenpersoon met name niet aansprakelijk voor:

  • de prestaties van de Operator onder het Reisavontuur-contract;
  • voor het verlenen van een dienst die buiten de reikwijdte van het geboekte Reisavontuur valt;
  • voor aanvullende diensten die de Reiziger na vertrek voor eigen risico en rekening boekt.


   

 3. TourRadar is niet aansprakelijk voor boekingsfouten (bijvoorbeeld typografische fouten) die zijn veroorzaakt door de Reiziger of die zijn veroorzaakt door onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden.
   


Elektronische correspondentie

 1. Het afleveradres voor meldingen en alle officiële correspondentie van TourRadar aan u is de contactinformatie (e-mailadres) die u het laatst hebt ingevoerd in uw TourRadar-accountgegevens. U bent verplicht om eventuele wijzigingen onverwijld bij te werken.
   


Contact en klachten

 1. De Reiziger kan ook berichten, verzoeken en klachten met betrekking tot de uitvoering van een Reisavontuur naar TourRadar als retailer sturen. TourRadar zal die berichten, verzoeken en klachten onverwijld doorsturen naar de Operator. Wat betreft deadlines wordt elk bericht dat aan TourRadar wordt gegeven, geacht naar behoren te zijn afgeleverd aan de Operator.
   
 2. TourRadar raadt u aan om TourRadar eerst op de hoogte te stellen van eventuele klachten door contact op te nemen met de TourRadar-klantenservice door de pagina van uw TourRadar-boekingsgesprek te gebruiken en op de link 'ons op de hoogte stellen' te klikken. Als uw klacht hiermee niet is opgelost, kunt u uw klacht uploaden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit platform voor online geschillenbeslechting vindt u hier: https://ec.europa.eu/odr.
   


Privacy

 1. De gegevensbeschermingsvoorschriften van TourRadar zijn van toepassing. Informatie en opmerkingen over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens door TourRadar vindt u hier.
   


Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank en geschillenbeslechting

 1. Deze algemene voorwaarden en de levering van de TourRadar-diensten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Oostenrijkse wetgeving, met uitsluiting van de collisieregels. De wettelijke bepalingen inzake de beperking van de rechtskeuze en de toepasselijkheid van dwingende bepalingen, in het bijzonder van de staat waarin de Reiziger als consument zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven onaangetast.
   
 2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de TourRadar Services zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Wenen, 1010, Oostenrijk. Niettegenstaande het voorgaande forumkeuzebeding kan een Reiziger als consument ook een procedure aanhangig maken bij de rechtbanken van het land waar hij woonachtig is, en kan een procedure tegen een Reiziger als consument alleen worden ingesteld bij de rechtbanken van het land waar hij zijn woonplaats heeft